Tampereen design- ja arkkitehtuuri­viikko 2018

Vuoden 2018 Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikkoa vietetään 24.8.-31.8.2018. Viikko on täynnä muotoilua, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja elävää kaupunkikulttuuria. Esille nostetaan paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä alojen osaamista. Viikon aikana järjestetään eri ikäryhmille työpajoja, seminaareja, näytöksiä ja näyttelyjä ympäri kaupunkia yhteistyössä eri julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2018 TADA-viikon teemana on identiteetti. Teema virittää pohtimaan arkkitehtuurin ja muotoilun ulottuvuuksia kontekstin, käyttäjäkokemuksen ja ammatillisen identiteetin näkökulmasta.  Rakennukset, esineet ja niiden suunnittelijat ovat dynaamisessa suhteessa muuttuvaan aikaan ja paikkaan. Kuinka samaistuminen ja tuttuuden kokemus vaikuttaa kulutus- ja asumisvalintoihin? Voiko vanhojen rakennusten suojelu vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin? Kuinka kaupunginosalle muodostuu yhteisöllisyys? Kuinka suunnittelija löytää ammatillisen identiteetin uudenlaisessa suunnittelukulttuurissa, jossa toimitaan laajemmissa työryhmissä ja asiakas osallistuu suunnitteluun entistä vahvemmin?

Viikon tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia (poikkeukset merkitty).