Etusivu

Ensimmäinen Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikko, TADA, järjestetään 26.8. – 2.9.2016.

Viikko on täynnä muotoilua, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja elävää kaupunkikulttuuria. Esille nostetaan paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä alojen osaamista. Viikon aikana järjestetään eri ikäryhmille työpajoja, seminaareja, näytöksiä ja näyttelyjä ympäri kaupunkia yhteistyössä eri julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2016 teemana on rajat. Teemaa tarkastellaan muotoilussa, arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa tilallisena, visuaalisena ja toiminnallisena elementtinä, sekä kulttuurien, tieteen ja hallinnon rajoina. Rajojen määrittely on yksi keskeisistä suunnittelijan tehtävistä, mutta kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa maailmassa myös rajat kyseenalaistetaan jatkuvasti.

Viikon tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia.